Privacy Policy

Versie 1.1.2
Laatste update | 21/04/2023

1. Algemene informatie

a) Introductie

Bedankt voor uw interesse in onze websites en onze online services. Het is onze grootste prioriteit om de gegevens van bezoekers/gebruikers te beschermen en die gegevens uitsluitend te gebruiken op de manier die bezoekers/gebruikers van ons verwachten. Zodoende is dit Privacy Policy ontworpen om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten aangaande deze verwerking volgens de General Data Protection Regulation (“GDPR”) en andere wetten ter bescherming van gegevens.

Wij hebben gepaste maatregelen getroffen om te verzekeren dat gegevens die ons toevertrouwd worden voldoende beschermd zijn. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontrole, scheiding van opdrachten, interne audits en meer.

Ons privacybeleid wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Indien relevante wijzigingen worden doorgevoerd, dan worden de betrokkenen op de hoogte gebracht en kunnen zij het aangepaste beleid raadplegen.

Dit Privacy Policy is van toepassing op verschillende first-party websites en platformen in het Unlocked-netwerk.

Bijkomend biedt dit Privacy Policy informatie over gegevensuitwisseling tussen enerzijds Unlocked en anderzijds websites en platformen van derden die gebruik maken van het gecentraliseerde Gameplay login systeem.

b) Controller en Processor

Wij, Unlocked, gevestigd te Industrielaan 24, 2250 Olen, België, zijn volgens de GDPR de Controller en daarom verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die hier uitgelegd wordt. In sommige gevallen is Unlocked een Processor die gegevens verwerkt in opdracht van een andere partij. In zulke gevallen zijn er tussen ons en die partij overeenkomsten afgesloten die een rechtmatige en veilige verwerking van gegevens garandeert. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar het privacybeleid van de andere partij in kwestie.

c) Privacy Regulator

U kan via onderstaande details op elk moment contact opnemen met onze Privacy Regulator:

Adresgegevens

Unlocked – Privacy
Industrielaan 24
2250 Olen
Belgium

E-mail: privacy@unlocked.gg

2. Verwerking van persoonlijke data tijdens uw bezoek aan onze websites en gebruik van onze services

Uw bezoek aan onze websites en/of het gebruik van onze online services wordt geregistreerd. Het IP-adres dat momenteel gebruikt wordt door uw toestel, datum en tijd, het browsertype en besturingssysteem van uw toestel, de bezochte pagina’s en andere gegevens kunnen geregistreerd worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het optimaliseren en verbeteren van onze websites en online services. De verwerking is wettelijk gebaseerd op een gerechtvaardigd belang aangezien het in ons gerechtvaardigd belang is om onze websites te beschermen en de kwaliteit van onze services te verbeteren. Bijkomend worden uw persoonlijke gegevens enkel bewaard wanneer u ze ons zelf aanlevert, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, een online applicatie of voor een online aankoop (tot stand brengen van een contract). Wij hebben gepaste maatregelen getroffen om te verzekeren dat gegevens die ons toevertrouwd worden voldoende beschermd zijn. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, encryptie, toegangscontrole, scheiding van opdrachten, interne audits en meer.

Tijdens offline evenementen is het mogelijk dat persoonlijke gegevens gevraagd, verzameld en verwerkt worden voor algemene organisatorische doeleinden en om te voorzien in de services en veiligheid die deelnemers en bezoekers vereisen. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden in het kader van een Lost & Found procedure indien een deelnemer of bezoeker tijdens een evenement persoonlijke bezittingen verliest.

Persoonlijke gegevens worden in het algemeen verwerkt in relatie tot de algemene organisatie en promotie van onze websites en platformen.

a) Account registratie

Indien gewenst kan u op sommige van onze websites en platformen een account aanmaken. Als u een account aanmaakt, krijgt u toegang tot informatie en services die enkel bedoeld zijn voor geregistreerde gebruikers. De persoonlijke gegevens die u vermeldt bij registratie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt voor het aanmaken en onderhouden van uw account. Al uw persoonlijke gegevens blijven bewaard tot u uw account verwijdert. Als u uw account verwijdert, worden uw persoonlijke gegevens zonder uitstel verwijderd, tenzij wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren. Wees u ervan bewust dat u uw account niet meer kan gebruiken eens verwijderd. Gelieve contact op te nemen met onze Privacy Regulator indien u uw account wil verwijderen.

b) Wedstrijden en evenementen

Via onze websites, platformen en (offline) evenementen organiseren wij regelmatig wedstrijden waar bezoekers en geregistreerde gebruikers aan kunnen deelnemen om prijzen te winnen. Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, sociale media profielen en dergelijke, kunnen in het kader van deze wedstrijden gevraagd en verwerkt worden. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend bewaard en verwerkt zolang dat nodig is in het kader van het wedstrijdverloop en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. In die hoedanigheid is het mogelijk dat de persoonlijke gegevens gedeeld worden met partners, maar opnieuw uitsluitend in het kader van het wedstrijdverloop.

c) Nieuwsbrieven

U kan zich registreren voor nieuwsbrieven van onze websites om op de hoogte te blijven van gamenieuws, wedstrijden, toernooien, services en meer. Uw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt tot u zich uitschrijft (dit kan via de link onderaan elke nieuwsbrief). Wees u ervan bewust dat u geen nieuwsbrieven van ons meer zal ontvangen eens u zich uitgeschreven heeft.

d) Gameplay ID

Verschillende van onze first-party websites en services maken gebruik van een gecentraliseerd Gameplay ID login systeem, waarmee je je via één login op al deze websites en services kan aanmelden.

Bijkomend kunnen ook third-party websites en services de optie bieden aan gebruikers om zich bij hen aan te melden via het Gameplay ID login systeem. In dit geval vindt een beperkte gegevenskoppeling plaats tussen de third-party en ons om deze functionaliteit mogelijk te maken.

De technologie achter het Gameplay ID login systeem wordt door Unlocked ook aangeboden aan derde partijen voor gebruik op hun eigen websites en platformen, los van het gecentraliseerd gebruik in het Unlocked-netwerk. In zulke gevallen is de derde partij in kwestie de Controller en dus verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, terwijl Unlocked in zulke gevallen optreedt als Processor en uitsluitend persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de Controller en in functie van de samenwerking. In zulke gevallen worden persoonsgegevens niet verder verwerkt of gebruikt binnen het Unlocked-netwerk, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

e) Contact

Voor algemene vragen, opmerkingen en andere zaken kan u ons contacteren via de contactopties van de verschillende websites. De persoonlijke gegevens die u hierbij vermeldt, zoals uw e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt om aan uw verzoek tegemoet te komen. Door ons te contacteren gaat u akkoord met deze verwerking.

f) Cookies

Om uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en om bepaalde functies mogelijk te maken, kunnen wij op verschillende pagina’s gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel opgeslagen worden. Sommige cookies die wij gebruiken worden verwijderd na afloop van de browsersessie. Andere cookies blijven op uw toestel staan en laten ons en onze partnerbedrijven toe om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zodanig instellen dat u apart geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, om zo individueel te beslissen over het aanvaarden of weigeren van de cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen. Zie de “help” functie van uw browser voor meer informatie. Indien cookies niet aanvaard worden, kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn.

Om meer te weten te komen over hoe wij cookies gebruiken, kunt u terecht bij ons “Cookie Policy“.

3. Ontvangers van gegevens

Wij kunnen third-party service providers gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken en ons te helpen bij het voorzien van de services die u van ons vereist, bijvoorbeeld bij het organiseren van wedstrijden of toernooien. Bijkomend kunnen wij uw persoonlijke gegevens in het kader van samenwerkingen delen met partners. Die partners kunnen optreden als co-Controller of in het kader van de samenwerking belang hebben bij inzage in de gegevens. Soms hebben partners ook gegevens nodig om aan een vereiste dienstverlening te kunnen voldoen. Indien wij uw persoonlijke gegevens met partners willen delen terwijl dit in het kader van een samenwerking niet nodig of van belang is, wordt hiervoor steeds om uw toestemming gevraagd en kunt u dit steeds weigeren. Deze service providers en partners kunnen gevestigd zijn in landen binnen of buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EEA). Wij verzekeren dat deze service providers persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetgeving om een adequaat niveau van bescherming te garanderen, zelfs als persoonlijke gegevens overgebracht worden naar een land buiten de EEA waarvoor geen toereikende beslissing van de Europese Commissie bestaat. Overdrachten van persoonlijke data naar andere ontvangers vinden niet plaats, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Voor meer informatie over gepaste waarborgen voor de internationale overdracht van gegevens of een kopie ervan, kan u contact opnemen met onze Privacy Regulator.

4. Bewaringstermijn

Persoonlijke gegevens die wij via onze websites of op een andere manier verkrijgen zullen slechts bewaard blijven tot het doel waarvoor ze verwerkt werden vervuld is. Indien de bewaringstermijn onderhevig is aan de handel- en belastingwetgeving, kan de bewaringstermijn van sommige gegevens oplopen tot 10 jaar. Bewaringstermijnen kunnen ook aangepast worden omwille van ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om gegevensbescherming te garanderen, om misbruik te voorkomen of om criminele overtreders te vervolgen).

Persoonlijke gegevens die wij bijhouden voor aankondigingen omtrent marketing en service updates zullen door ons bewaard worden tot het moment dat u ons meldt dat u die informatie niet langer wenst te ontvangen. Voor meer informatie over bewaringstermijnen van gegevens, kunt u onze Privacy Regulator contacteren.

5. Uw rechten

Als data subject kunt u op elk moment via de gegevens die hierboven in Sectie 1 vermeld staan contact opnemen met onze Privacy Regulator om gebruik te maken van uw rechten. Deze rechten zijn de volgende:

  • Het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van gegevens en het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen;
  • Het recht om de rechtzetting van onjuiste gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens te eisen;
  • Het recht om het verwijderen van persoonlijke gegevens te eisen;
  • Het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen;
  • Het recht om de persoonlijke gegevens aangaande een data subject te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en de overdracht te verzoeken van deze gegevens naar een andere Controller;
  • Het recht om te protesteren tegen de gegevensverwerking;
  • Het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken om zo een gegevensverwerking stop te zetten die gebaseerd is op uw toestemming;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.UN